마블 퓨처파이트 Marvel Future Fight

■ 구글플레이 2016년 연말연시 특별 할인 중
이벤트 상품
-특별 할인 #1 : 홀리데이 스타터패키지
-특별 할인 #2 : 홀리데이 특별패키지
*기존 상품 대비 보너스 아이템 2배!

어벤져스와 마블 히어로들, 그리고 최강 히어로 마법사 닥터 스트레인지로 최강의 팀을 구성하라!


2015년 상반기 블록버스터 RPG: MARVEL Future Fight!
차원의 혼돈 속에서 미래를 지킬 최후의 전쟁을 준비하라!


S.H.I.E.L.D.의 국장 닉 퓨리가 보내온 미래로부터의 다급한 메시지… 다 차원의 세계가 중첩되어 우리의 현실세계가 산산조각이 났다!

고 품격 액션 RPG MARVEL Future Fight에서 마블 유니버스의 가장 강력한 슈퍼 히어로 및 빌런들과 함께 팀을 구성하여 우리의 세계를 지키기 위한 최후의 전쟁을 준비해야 한다!


- 아이언 맨, 캡틴 아메리카, 헐크 등 어벤져스의 영웅과 스파이더맨, 고스트 라이더와 같은 마블 유니버스의 슈퍼 히어로와 빌런들을 획득하여 팀을 구성하고 장비강화와 스킬을 마스터하여 더욱 강력한 팀을 구성해 보세요!


- 지금까지 한 번도 상상해본 적 없는 놀라운 액션 RPG가 마블의 유명 작가 피터 데이비드의 오리지널 스토리와 함께 여러분을 찾아갑니다! 스토리에 따라 수백 개의 다양한 미션을 클리어하여 우리의 미래를 공격한 배후의 적을 밝혀 보세요!


- 3:3 타임라인 배틀에서 다른 플레이어들과 경쟁하세요!
컴뱃, 블래스트, 스피드, 유니버셜 등 각 영웅 별 4가지의 고유 속성을 활용하여 가장 강력한 팀을 만들어 보세요.


- 보스대전을 통해 우주에서 가장 강력한 슈퍼 빌런과 대적하여 특별한 콘텐츠를 체험하고 진귀한 보상을 획득하세요!


- 마블 유니버스에 걸맞은 조합으로 팀을 결성하면 특별한 보너스 효과와 함께 더욱 더 강해질 수 있습니다!


- 친구 소환 기능을 통해 친구들의 강력한 히어로를 체험해 보세요!


- 한손 터치나 가상 패드를 이용하여 나만의 영웅들을 조작하세요!■게임 이용 편의를 위해 아래와 같은 권한이 요청됩니다■
- 리소스 다운로드를 위해 SD카드 쓰기/읽기 권한을 요청합니다.
- 협동 플레이의 원활한 매칭을 위하여 위치 정보 사용 권한을 요청할 수 있습니다.■ 상품 정보 및 이용 조건 안내 ■
- 공급자 : 넷마블게임즈(주) 대표이사 권영식
- 이용조건 및 기간 : 게임 내 별도 고지된 내용에 따름
(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)
- 결제금액 및 방법 : 상품 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름
(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)
- 상품지급방식 : 게임 내 구매한 아이디(캐릭터)로 즉시 지급
- 한국의 경우, 위치 정보를 사용하지 않음
- 넷마블 고객센터 : 1588-3995 (평일 오전9시~오후6시 상담가능)
- 최소사양 : CPU 듀얼코어 1.2GHz, Ram 1GB
- 주소: 서울특별시구로구디지털로300
- 사업자번호: 105-87-64746
- 통신판매업번호: 제2014-서울구로-1028 호


개인정보 취급방침 : http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=ko
서비스 운영 정책 : http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=ko
----
개발자 연락처 :
02-1588-3995
서울특별시 구로구 디지털로 300
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제 2014-서울구로-1028 호

개발사
Netmarble Games
분류
롤플레잉
최종 업데이트
2016년 12월 6일
4.6/5 ( 1,768,786 )

업데이트 비고

1. 토르, 아스가르드 신들의 전쟁 스토리가 새롭게 추가되었습니다. 새롭게 확장된 16개의 스테이지를 지금 바로 만나실 수 있습니다.

2. 오딘, 율리크, 팬드럴, 볼스탁, 호건, 인챈트리스, 헬라 등 아스가르드 테마 영웅 7종이 추가되었습니다.

3. 토르, 시프, 실크. 신규 유니폼 3종이 추가되었습니다.

4. 쉴드레벨이 70레벨로 확장되었습니다.

5. 신규 추가된 월드 보스 인베이전은 모든 플레이어가 동등한 조건에서 협동 플레이 달성이 가능합니다.

Tựa game nhập vai hành động hấp dẫn đang thu hút hơn 10 triệu lượt tải. Với lối chơi hấp dẫn cùng yếu tố đồ họa, âm thanh hoành tráng sẽ đưa người chơi du hành cùng các siêu anh hùng nổi tiếng của thế giới Marvel.

Tham gia vào game, người chơi sẽ có cơ hội nhập vai những nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng của thế giới Marvel từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim bom tấn gần đây như Spider-man, nhóm Avengers với Iron, Black Widow, Captain America, Thor hay nhóm Vệ Binh Dải Ngân Hà có Star-lord, Drax, Groot, Gamora, Rocket Raccoon hay thậm chí là những nhân vật phản diện như Loki, Ultron. Phong cách lối chơi của Marvel Future Fight đi theo đúng công thức nhập vai hành động, với những pha chiến đấu điên cuồng và mạnh bạo bậc nhất.