LEGO® City My City 2

Experience the fun of LEGO® City and save the day!

Take to the streets, skies or seas and let your imagination run wild as you build cool vehicles to complete daring missions.


Extinguish fires, catch crooks and explore dangerous environments like the volcano using your amazing creations.


Complete heroic challenges to win new vehicle components and LEGO bricks, and watch your city grow as you level up


Your LEGO® City needs you.


Features
• Create and modify your own vehicles to suit your imagination, and then put them to the test in LEGO® City!
• Build your own city by completing heroic missions.
• Play with classic LEGO® City vehicles.
• Level up to win new vehicle components and LEGO® bricks


LEGO® City My City 2 is free to play and offers no in-app purchases.


For app support contact LEGO Consumer Service.
For contact details refer to http://service.lego.com/contactus


Our privacy policy and terms of use for apps are accepted if you download this app.
Read more on http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy and http://aboutus.lego.com/legal-notice/terms-of-use-for-apps


LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2016 The LEGO Group.

Nhà phát triển ứng dụng
LEGO System A/S
Thể loại
Tác vụ
Last Update
20 tháng 12, 2016
4,0/5 ( 85.659 )

Các chú giải về cập nhật

Find the new collectable item, “golden bricks!”

New buildings and vehicles have arrived, including a helicopter, hot air balloon, and police boat.

Also, introducing the LEGO My City cinema screen.

LEGO City My City 2 là tựa game mô phỏng hành động cực hay vận dụng trí tuệ và trí tưởng tượng vô biên của người chơi để hoàn thành các nhiệm vụ và xây dựng nên một thành phố LEGO hiện đại theo cách của bạn

Trong sân chơi hoàn toàn mới này, người chơi sẽ được tham gia và trải nghiệm rất nhiều nhiệm vụ mới đặc sắc cùng những thử thách và mini game mới thú vị như điều khiển các phương tiện trên phố, trên không hoặc dưới biển và đưa trí tưởng tượng của bạn bay cao bay xa để hoàn thành những nhiệm vụ táo bạo trong game.