slither.io

Play against other people online! Can you become the longest player?

If your head touches another player, you will explode and then it's game over. But if others run into YOU, then THEY will explode, and you can eat their remains!


In slither.io, you have a chance to win even if you're tiny. You can swerve in front of a much larger player to defeat them, no matter how big you are!


Download now and start slithering! Good luck!

Nhà phát triển ứng dụng
Lowtech Studios
Thể loại
Tác vụ
Last Update
5 tháng 10, 2016
4,3/5 ( 3.226.944 )

Các chú giải về cập nhật

Added new skins!

Improved online play!

Là trò chơi có lối chới khá giống với trò chơi "Rắn Săn Mồi - Snake" vốn quen thuộc với game thủ Việt nhưng đã được cải tiến về cả game play và đồ họa

Trong game, người chơi sẽ được điều khiển một chú rắn, di chuyển theo hướng trỏ chuột và cố gắng ăn mồi để tăng kích cỡ.