Test Chamber

Wrap your head around this!

Test Chamber is a stylish, difficult, and not-quite-euclidean puzzle game.
The world-wrapping mechanics of the world of Test Chamber create unique and devious puzzles that will challenge even the most skilled players.


Guide our cube-headed hero through a mind-bending world, with levels designed to challenge your ideas of space. Discover a portal to the mysterious Warp Zone, and reveal the truth behind the Dark Stranger.


Features:
- Crafty puzzles.
- Bridge construction.
- Face-palm moments.
- Forcefields.
- Puzzles of unfair difficulty.
- Damsels in distress.
- Mysterious antagonists.
- Trustworthy eye-patch wearing characters.
- Tongue-in-cheek existentialism.

Nhà phát triển ứng dụng
Shark Jump
Thể loại
Câu đố
Last Update
9 tháng 8, 2015
3,9/5 ( 2.037 )

Các chú giải về cập nhật

3 new levels.

Fixes for issues with in app purchases.

Test Chamber thuộc thể loại game giải đố với nhiều yếu tố sáng tạo và và một chút liên quan tới hình học. Nhiệm vụ chính của người chơi là đưa nhân vật của mình về vị trí chỉ định

Nhiệm vụ chính của người chơi là đưa nhân vật của mình về vị trí chỉ định. Tuy nhiên, mọi thứ không hề đơn giản vậy, bạn cần kiểm tra các khoảng trống ngăn cách và đẩy những khối hộp xuất hiện trong màn chơi vào những vị trí hợp lý, đây chính là những cây cầu mới để đưa nhân vật về đích