Clash of Kings

Looking for action? We got it all right here in Clash of Kings!

Epic clashes, monumental throne battles, miraculous dragon fights and so much more!
Clash of Kings is an award winning real time strategy MMO game where you battle to build an empire, become King and take control of a kingdom! If you like PVP games or multiplayer games, you’ll love this base building, fighting game where you must fight to survive!

Put your strategic mind to test against combatants from across the globe in this worldwide MMO game.
Download Clash of Kings now and join millions of players from around the world!
CLASH OF KINGS FEATURES:
Online Multiplayer PVP war battles
– Play PVP online against millions of other players
– Train massive armies and lead them into epic battles
– Attack enemies, conquer their castles and plunder their resources
– Attack and occupy the Throne to become the King
MMO universe with massive online battles
– Enter an amazing online world where kingdoms battle for control of a PVP fantasy kingdom
– Amazing world map to explore with lots of PVE monsters to defeat
– Real time resource management
– Talk to your friends with 1-on-1 messaging, kingdom chat and alliance chat
Real time strategy and leveling
– Fight and level up your Lord
– Forge amazing weapons and armor for your Lord as you level up
– Craft new equipment sets, equip magical items such as Dragonglass to increase attributes.
– Increase your stats with the college, and research technologies
Battle for the Throne
– Compete against your kingdom and battle for the throne
– Attack and occupy the Throne to become the King
– Become the king and rule the kingdom. Inspire your allies and destroy your enemies
– Give buffs and special titles to players in your kingdom, as well as kingdom buffs
Dragon Campaign and Ancient Battlefield
– Compete in massive staged PVP battles and competitions
– Battle against players from other kingdoms, fight for the pride of your kingdom
– Win massive in game rewards from the matches

Experience the thrill of battle and victory in the tremendous world of Clash of Kings!

Unite to create massive alliances and dominate your foes. Fight to become King and rule the lands in the action packed world of Clash of Kings.

Connect with Clash of Kings!
Facebook: https://www.facebook.com/Clash.Of.Kings.Game
Google+: https://plus.google.com/communities/102750039774058615160
Twitter: https://twitter.com/ClashOfKingsCOK
YouTube: https://www.youtube.com/ClashofKingsGame

Nhà phát triển ứng dụng
Elex Wireless
Thể loại
Chiến thuật
Last Update
6 tháng 1, 2017
4,2/5 ( 1.962.369 )

Các chú giải về cập nhật

Laba Festival

King’s Reinforcement

New Special Resource Plots Event

You can randomly check 10 Special Resource Plots in the world map (Above 2.26.0)

Others

Reduced the difficulty of first 6 levels of Hero Trials, adjusted the wounded percentage from 80% to 50%

Change the user limit for Red Envelopes, now you need lv.20 castle to use the Red Envelopes

Đoạt ngai vàng nhờ ưu thế từ việc dùng Bluestacks

Trong Clash of Kings, bạn là vì vua mong muốn thống nhất 7 vương quốc. Để đạt điều đó, bạn sẽ phải xây dựng quốc gia của riêng bạn từ thuở đầu và rèn quân thật mạnh. Trò chơi chiến thuật thời gian thực này không giống bất kì trò nào khác và nó đã thu hút hàng ngàn người chơi. Nếu bạn nghĩ mình có thể đoạt lấy ngai vàng và lên ngôi tối cao, hãy tải về Clash of Kings hôm nay.

Trò chơi này càng tuyệt vời khi bạn chơi trên máy tính tại nhà nhờ bộ giả lập Android Bluestacks. Chương trình miễn phí cho phép người chơi tìm kiếm Cửa hàng Play và tải về các trò chơi, ứng dụng yêu thích lên máy tính. Không còn lo mất phí dữ liệu hoặc tốn không gian lưu trữ trên điện thoại. Chơi Clash of Kings trên PC và Mac thậm chí còn dễ hơn khi sử dụng chuột, ngoài ra, bạn có thể vừa chơi vừa tán gẫu bạn bè hoặc lướt mạng, giúp quãng thời gian rảnh trở nên thú vị.