Internet Cafe Simulator

Internet Cafe Simulator

Simulation | Cocopo

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 22 tháng 11, 2019

Tính năng trò chơi

Build the best internet café in the world!
Internet Cafe Simulator is an internet cafe business simulation game. You can set up and manage a comprehensive workplace within the game.
There are many activities and people you can interact with in the city. You must pay the rent of your apartment and shop. You must satisfy your customers.
You should install more elegant and powerful gaming computers. You can also do illegal work if you want. But be careful, the price can be very heavy.
You can develop your internet café with a lot of applications on the computer in the game. You can even hire people to illegally give you a high score.
You can expand your internet café by renting new areas. In the game you can buy crypto money. You can grow your internet cafe with the right investments.
You can increase the likelihood of people coming to your internet cafe by purchasing popular games.
All management and planning will be in your hands. Watch out and don't bankrupt!

Ít lại Xem thêm

Chơi Internet Cafe Simulator trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Internet Cafe Simulator trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Internet Cafe Simulator trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Internet Cafe Simulator

  • Nhấn vào icon Internet Cafe Simulator tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt