Collect Flag!

Collect Flag!

Casual | Gybe Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 27 tháng 10, 2021

Tính năng trò chơi

Life is all about choices. So is this game!

- Join the adventure and answer the questions by choosing the right gate
- If you are accurate, you will be collecting lots of different flags!
- If your answer is wrong, sorry but you have to give away one flag
- Try to collect as many flags as you can so that you enjoy the most out of level end minigame!

Time to test your IQ and runner skills!

Ít lại Xem thêm

Chơi Collect Flag! trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Collect Flag! trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Collect Flag! trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Collect Flag!

  • Nhấn vào icon Collect Flag! tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt