Childcare Master

Childcare Master

Hành động | VOODOO

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 4 tháng 4, 2022

Tính năng trò chơi

take care of children's need and Build your business from the money you get from parents

Ít lại Xem thêm

Chơi Childcare Master trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Childcare Master trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Childcare Master trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Childcare Master

  • Nhấn vào icon Childcare Master tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt