Perceptron - An Idle Game

Perceptron - An Idle Game

Mô phỏng | Andrew Zuo

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 3 tháng 11, 2020

Tính năng trò chơi

Perceptron is a new incremental game which is based around the idea of building and training a neural network. The concepts behind a neural network have been distilled to their essence in this idle simulation.

Not to say the game is simple. Sure, it starts simple with only nodes, training, and data, but soon balloons into a complex idle game with prestige and upgrades. Not to mention offline support.

Take on the role of a young undergraduate student as you become quite the idle tycoon. Soon you'll be rivaling even GPT-3.

Perceptron is not just another idle clicker. It was designed around the idea of training a neural network and has taken inspiration from many neural network topics. Who knows, you might even end up learning something.

Ít lại Xem thêm

Chơi Perceptron - An Idle Game trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Perceptron - An Idle Game trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Perceptron - An Idle Game trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Perceptron - An Idle Game

  • Nhấn vào icon Perceptron - An Idle Game tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt