TÍNH NĂNG & CHI TIẾT

It's time for refreshments! Take a minute and blend fresh fruit into delicious smoothies.
Be careful and try not to hurt yourself. Don't try this at home! Juice it!

WARNING: DO NOT TRY THIS IN REAL LIFE

Chơi Blend It 3D trên BlueStacks

BlueStacks 4 là một trình giả lập Android hoàn toàn mới và cũng là nền tảng chơi game duy nhất được thiết kế và xây dựng cho các game thủ.

Tải NgayBlend It 3D