Bon Canon Shoot

Bon Canon Shoot

Casual | GMKingDark

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 25 tháng 9, 2021

Tính năng trò chơi

Defeat all enemy to win level!

Hold your finger to move the gun direction of the balls you shoot. Aim smart!

Complete levels to unlocks new cannons. Can you find the rare one?

Ít lại Xem thêm

Chơi Bon Canon Shoot trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Bon Canon Shoot trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Bon Canon Shoot trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Bon Canon Shoot

  • Nhấn vào icon Bon Canon Shoot tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt