ฟีเจอร์และรายละเอียด

Get your gift cards with cashKarma!

Earn Karma Points by completing surveys, trying new products, and shopping for deals. Redeem your points for top branded gift cards from Amazon, Walmart, Target, Google Play, iTunes, Starbucks, etc.

Location based rewards also allows you to earn rewards when you drive near a participating retailer like Walgreens, Walmart, Target, Lowes, etc. Simply open up your notification to view the deal and you will earn rewards.

You can also earn extra bonuses by unlocking achievement badges and leveling up.

เล่น cashKarma Rewards & Gift Cards ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด cashKarma Rewards & Gift Cards