Fidget Trading Online

Fidget Trading Online

Casual | Fidget Dev

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 25 tháng 9, 2021

Tính năng trò chơi

Do you want to trade Fidget with your friends ONLINE? You need all fidget to make the biggest fidget collection in the world? Want to get more and pay less? You must try Fidget Trading Online!

Fidget Toys. You NEED to get a Fidget Toy! These things will relieve stress, and help with boredom. You can play like a REAL fidget with ASMR sounds and effects.

Trade more and more to get new unique fidgets then you can play your own!

Main Features:
- 200+ Unique Fidget Toys
- Trading Online with Real players all over the world
- Stable connection to trade fidget online PvP
- Play & Relax with your toys after trading
- Realistic 3D graphics & ASMR sounds

Let’s download and trade fidget online now!

Ít lại Xem thêm

Chơi Fidget Trading Online trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Fidget Trading Online trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Fidget Trading Online trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Fidget Trading Online

  • Nhấn vào icon Fidget Trading Online tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt