ฟีเจอร์และรายละเอียด

You can do everything with money you ever wanted to in Money Buster. There are tens of mini games to master in small tasks. Playing Money Buster, you can detect fake money, shred counterfeit paper bank notes, iron wrinkled bills or even set a flame piles of cash.

Mini games are easy to play, highly satisfying and relaxing but hard to master. If you love ASMR stuff, Money Buster will help you to master mindfulness & satisfaction.

A few examples of mini games:
- Test your brain to match the face down money cards.
- Sort right color banknote in right stack.
- Slice sheets of paper to produce fresh capital.
- Merge stack of cash to multiply amount.
- Find fake and faulty paper note to destroy.

Enjoy playing!

เล่น Money Buster ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Money Buster