Clash of Autobots : Wild Racing

Clash of Autobots : Wild Racing

Casual | CloudView Entertainment Limited

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 23 tháng 9, 2021

Tính năng trò chơi

Multi-level levels! Cross the tornado-ridden suburban roads, cross the quiet and deep highways, or rampage on the snowy streets. No matter which path you choose, you will inevitably have a head-on conflict with your opponents and you must defeat them.
Unlock and upgrade 10 different Autobots. Each Autobot can be equipped with various upgrade items, such as weapons, tires, hardness and so on. Don't give your opponent any chance.
> Fierce chasing, fierce fighting broke out of the siege
>Upgrade the corresponding attributes to increase the distance of escape in the game
> Reasonable use of acceleration to dodge enemy attacks, allowing you to maintain the fastest speed for a long time
> Control the Autobots to defeat the opponent
Contact us: Publisher@cloudview.me
Facebook: https://www.facebook.com/Clash-of-Autobots-Wild-Racing-109935404743238

Ít lại Xem thêm

Chơi Clash of Autobots : Wild Racing trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Clash of Autobots : Wild Racing trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Clash of Autobots : Wild Racing trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Clash of Autobots : Wild Racing

  • Nhấn vào icon Clash of Autobots : Wild Racing tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video
Bấm để cài đặt