Convey Master

Convey Master

Trò chơi điện tử | Superace Play

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 21 tháng 4, 2022

Tính năng trò chơi

Send support ahead, many buildings need to be demolished, get in our car and go!
Gameplay:
Go to the construction site and find a suitable location to transform the car into a cannon.
Slide the turret crosshair and aim at the location you need to bomb.
When the wall is bombed, you can change the mode of the car to transport these supplies.
The number of shells and car capacity are limited, so you need to plan accordingly.
Transport materials to the store to exchange corresponding gold coins
Gold coins can be used to upgrade your corresponding transports, allowing you to have a better gaming experience.

Ít lại Xem thêm

Chơi Convey Master trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Convey Master trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Convey Master trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Convey Master

  • Nhấn vào icon Convey Master tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt