Flip Jump Stack!

Flip Jump Stack!

Thể thao | Crazy Labs by TabTale

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 16 tháng 3, 2021

Tính năng trò chơi

Calling all flip masters! Get ready to flip and stretch over crazy obstacles, jump off trampolines, and stack up at the end like the best stretch guy / girl ever! But that’s not all - flip, jump, and stack all over the world - from parks to the beach, and back to the city streets, get ready to stack up everywhere like a stretch guy!

Hope you love flipping because you ‘re in for a crazy ride. But, the question is, can you stack up stretch guy? Jump off the couch and get ready to Flip Jump Stack!

A physics-based flipping, stretching and stacking game where you should flip like a stretch guy as much as you can before reaching the cheerleader tower.

Game features:
-Simple 1-finger control for jumping and stretching
-Physics-based animation
-Stacking mechanic
-Ragdoll physics
-Challenge yourself to achieve gold medals and be the best stretch guy among your friends!

To opt out of CrazyLabs sales of personal information as a California resident, please visit our Privacy Policy: https://crazylabs.com/app

Ít lại Xem thêm

Chơi Flip Jump Stack! trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Flip Jump Stack! trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Flip Jump Stack! trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Flip Jump Stack!

  • Nhấn vào icon Flip Jump Stack! tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt