Super Knife Master

Super Knife Master

Casual | anyuserper

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 27 tháng 11, 2021

Tính năng trò chơi

[Super Knife Master] Keep unlocking and upgrading your knife, and destroy the numbered balls in the level to get a lot of rewards. The higher the level of the knife, the higher the damage! It's time to show your talents to challenge the difficulties!

How to play
1.The knife will automatically attack.
2.Finger click to accelerate the attack.
3.Destroy all the numbered balls on the screen to win!

Game Highlights
1.Variety of knives.
2.Full operation feeling.
3.Super cool effects.

Now come and play this free game, Super Knife Master! If you think it's fun invite your friends to play with you!

Ít lại Xem thêm

Chơi Super Knife Master trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Super Knife Master trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Super Knife Master trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Super Knife Master

  • Nhấn vào icon Super Knife Master tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt