Design Decorate New House

Design Decorate New House

Thông thường | Design Decorate

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 18 tháng 1, 2022

Tính năng trò chơi

After Maria had her wonderful wedding, she went for a dream honeymoon and when she returned, she had an important task to do. She now has to design her new house and create a cozy environment. Help her with the house.

Right after Maria had her fantastic wedding ceremony, she went for a dream honeymoon and once she returned, she had an essential job to do. She now has to design her brand-new house and create a cozy environment. Help her with the house.

Maria is trying to decorate her own home now. She has different furniture and color options. She desires to impress her friends with the amazing decoration. What are suggesting her for decoration?

Ít lại Xem thêm

Chơi Design Decorate New House trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Design Decorate New House trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Design Decorate New House trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Design Decorate New House

  • Nhấn vào icon Design Decorate New House tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt