Vlinder Box:GoCha Character & Dress Up Games

Vlinder Box:GoCha Character & Dress Up Games

Casual | 31 Dress up Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 22 tháng 2, 2021

Tính năng trò chơi

🗳️Do you like blind boxes? Do you want to open it when you see the blind box machine?
Do you want to experience the fun of opening blind boxes? Do you want to receive more surprise blind boxes?
Now, Vlinder Box will help you realize your wish! It can bring you happiness, joy and good mood! Open your surprise blind box, get beautiful outfits, let's create and dress up your own beautiful characters! 💖

🗳️In Vlinder Box, you can enjoy the fun of opening cute blind boxes, get wonderful surprise items and outfits brought by mysterious blind boxes, and you can also dress up and create your own blind box dolls! Come download and join us! 💖

※☘️[Gameplay]
1. Experience the fun of blind box by simulating the process of real blind box opening!
2. Enter the blind box interface, tap the screen to open the blind box to be opened.
3. Collect different themes series blind box set!
4. Dress up your cute doll characters, match your ever-changing costumes and hairstyles!
5. Offline games! Play without WiFi!


☘️※[Vlinder Features]
🔸Open the surprise blind box and have more fun!
🔸Rich theme series suit!
🔸Accurately master the progress of blind box collection!
🔸 Start dressing up your own blind box doll!
🔸All game content is 100% free!

✨Gather all the accessories from the surprise blind box, and dress up your own cute and beautiful doll girls!
✨Download Vlinder Box now and start your own collection journey!

☘️※[Contact Us]
*"Vlinder Box" FB group: https://www.facebook.com/groups/1050741318721305
*"Vlinder Box" feedback email: support@31gamestudio.com
* Instagram: vlinder__life
* Tiktok: vlindergames_tiktok
📧📧📧

*📌If you have any questions, meet errors or have new ideas, please contact us! We really appreciate your help!

Ít lại Xem thêm

Chơi Vlinder Box:GoCha Character & Dress Up Games trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Vlinder Box:GoCha Character & Dress Up Games trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Vlinder Box:GoCha Character & Dress Up Games trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Vlinder Box:GoCha Character & Dress Up Games

  • Nhấn vào icon Vlinder Box:GoCha Character & Dress Up Games tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt