Features & Details

W fałszywym połączeniu możesz zasymulować połączenie przychodzące - dowcip.

Jak korzystać z fałszywego połączenia - dowcip:
Dotknij połączenia, aby aktywować fałszywe połączenie - dowcip.
Dotknij harmonogramu, aby ustawić zegar dla fałszywego połączenia - dowcip.

Fałszywe połączenie - dowcip - funkcje:
Ustaw nazwę dzwoniącego.
Ustaw numer dzwoniącego.
Wybierz zdjęcie dzwoniącego.
Wybierz postać, taką jak policja lub pizza.
Ustaw dzwonek lub użyj domyślnego dzwonka.
Ustaw głos dla dzwoniącego.
Nagraj głos dla dzwoniącego.

Disclaimer: fake call game nie ma prawdziwej funkcji połączenia przychodzącego - to tylko symulowane połączenie przychodzące.

Graj Fałszywe wezwanie - wybryk Na BlueStacks

BlueStacks 4 is a brand new Android emulator and also the only gaming platform designed and built for gamers.

Pobierz Fałszywe wezwanie - wybryk