Fidget Toy Maker

Fidget Toy Maker

Casual | Geisha Tokyo, Inc.

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 23 tháng 10, 2021

Tính năng trò chơi

Make your very own fidget pop toy and play with it!

Drag the materials around and place them in the mold as you like. Press them into shape and your toy is done! Pop the bubbles as much as you want!!

The only limit is your creativity. Can you make the best pop toy ever?

Ít lại Xem thêm

Chơi Fidget Toy Maker trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Fidget Toy Maker trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Fidget Toy Maker trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Fidget Toy Maker

  • Nhấn vào icon Fidget Toy Maker tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt