ฟีเจอร์และรายละเอียด

Click to speed up your factory machine and crush all the vehicles. . . As the owner of a car smasher factory, can you unlock all the vehicles?BTW,don't forget to upgrade your hydraulic press and gear so that they can handle the stacked vehicles in time and don't let your assembly line stop.

- Free play
- No internet connection required
- Lots of cool vehicles waiting for your unlock
- An ornamental industrial line
- Casual and enjoyable gaming experience
- Offline can continue to earn revenue

If you like cool cars and industrial machines, this is definitely a perfect game!

เล่น Car Smasher ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Car Smasher