ฟีเจอร์และรายละเอียด

The magical world is a world with lots of amazing things, things that you need to discover, overcome, things that attract you. As the world has surprises, is a place to train you into a warrior.
In that world, you must overcome many exciting challenges, fighting against enemies, survival in that world is not easy.
An interesting survival game, let's explore, adventure, build your own world.

เล่น Exploration 2: Adventure World ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Exploration 2: Adventure World