Racing Smash 3D

Racing Smash 3D

Thể thao | GamesUnion Technology Co.,Ltd

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 23 tháng 4, 2021

Tính năng trò chơi

Are you still playing the same motorcycle racing games?  Try this unconventional new one.

Attack and fly over any opponents who try to overtake you in the game.
The last one? No,you won’t.

Pan knocking?  Massive equipments are waiting for you!
 You can fight with your feet, baseball bats, huge pan, Gold Hoop,Thor Hammer, guns and any equipment you can't imagine!
 Unicycle?  This is not special, have you seen a motorcycle without wheels?
 Weaponry with a wide-open brain, with a variety of cool motorcycles!
 You are the most cool boy on the racing track!

Moto vs plane?  Have you tried racing with an airplane?
 Town, wilderness, beach, metropolis
 Diverse tracks, diverse scenes waiting for you to explore~
 Passers-by, trucks, taxis, vans and even airplanes!
 Anything that makes you dumbfounded on the field can happen!
 Try a racing battle with the plane!

Racing Smash 3D
Moto, racing, fighting
 A unique game waiting for you to experience!
Super relaxing game! Creative weapons, more fun.

Ít lại Xem thêm

Chơi Racing Smash 3D trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Racing Smash 3D trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Racing Smash 3D trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Racing Smash 3D

  • Nhấn vào icon Racing Smash 3D tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt