Weapon Click Evolution

Weapon Click Evolution

Thông thường | Morphling

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 14 tháng 1, 2022

Tính năng trò chơi

Constantly upgrade your weapons, destroy all kinds of fruits in the level and obtain a lot of rewards. The higher the level of weapons, the higher the damage, and constantly challenge higher difficulty.

How to play:

1. The knife will attack automatically.

2. Click with your finger to accelerate the attack.

3. Destroy all the fruits on the screen and win!

Game Highlights:
1.A wealth of weapons.
2.The pleasure of all-round attack.
3.There's more, when you find out.
Come and experience this refreshing game!

Ít lại Xem thêm

Chơi Weapon Click Evolution trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Weapon Click Evolution trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Weapon Click Evolution trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Weapon Click Evolution

  • Nhấn vào icon Weapon Click Evolution tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt