The link you clicked on App Player will take you to an external link

Fall Guy Master

Fall Guy Master

Mô phỏng | Nikser Game Studio

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 16 tháng 3, 2022

Play Fall Guy Master on PC

The legendary crash simulator is now on Google Play!
How To Play:
- Tap and Hold on button Start and "Eject" if you want

FEATURES:
- Unique active ragdoll physics system
- Crunchy sound effects
- Multiple levels
- Multiple vehicles
- Multiple props for level customization
- Use stickman instead of ordinary crash test dummies

You need to damage the character stickman score as many points as possible.


*** Do not attempt game actions in real life. ***

Chơi Fall Guy Master trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Fall Guy Master trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Fall Guy Master trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Fall Guy Master

  • Nhấn vào icon Fall Guy Master tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video