Super Sucker 3D

Super Sucker 3D

Casual | Lucky Kat Studios

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 15 tháng 7, 2021

Tính năng trò chơi

Suck up enemies and objects to defeat the boss and reach the next level. No one is save for your mighty vacuum. Fill up your vacuum and shoot enemies and objectives out with force!

FEATURES:
* Intuitive one-touch controls
* Tons of levels
* Exciting upgrades for your vacuum

Ít lại Xem thêm

Chơi Super Sucker 3D trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Super Sucker 3D trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Super Sucker 3D trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Super Sucker 3D

  • Nhấn vào icon Super Sucker 3D tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt