The link you clicked on App Player will take you to an external link

3DLUT mobile

3DLUT mobile

Nhiếp ảnh | Oleg Sharonov

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 5 tháng 2, 2020

Play 3DLUT mobile on PC

This is mobile client of desktop 3D LUT Creator software. With this app you can adjust the look your of photos and videos. Color filters are stored as 3DLUTs and downloaded from 3D LUT Creator server. You can create your own color filters using desktop software and upload them to the server for using in this app.
Main features of 3DLUT mobile:
- Choose photos or videos from the gallery or shoot photos with camera
- Basic color adjustments: brightness, contrast, saturation, white balance
- Complex color correction of photos and videos with ready-to-use presets based on LUTs
- LUT packages are updated regularly (requires internet connection)
- Share photos with friends through your favorite services

Chơi 3DLUT mobile trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm 3DLUT mobile trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt 3DLUT mobile trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt 3DLUT mobile

  • Nhấn vào icon 3DLUT mobile tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video
Bấm để cài đặt