ฟีเจอร์และรายละเอียด

★★★ Jungle Monkey Run - Banana Island is coming now ★★★
★★★ Many new featrues Added ★★★

Jungle Monkey Run is a classic adventure game same with Jungle Monkey Run,but new world,new featrues,new monsters and so on.

The monkey Kong has come to this beautiful Banana island this time, and what will be the new challenge waiting for it?
The ferocious sharks and crabs, the octopus lurking in the water, the sudden attack of the flying bird, felt that Kong was really in trouble this time.

If it weren't for Kong's new skills, I could not believe that he could escape the island.
Are you ready to meet the challenge with Kong?

Jungle Monkey Run Features :
--Jumping, sprint, gliding, and raising a variety of manipulative fun
--Strained monsters, such as frogs, cannibals, octopus, birds, and more
--Unexpected elements can make you jump higher
--Explore every wooden case and find hidden props
--Use sprints to destroy all obstacles
--The use of rising allows you to avoid the danger that you can't avoid
--30 ordinary levels, 60 targets
--8 challenge cards, you can get more bananas
--4 abilities are promoted to help you accomplish more

How to play:
--Clicking on the screen to jump
--While in the air, holding the screen can glide
--After a certain period of gliding, the role will rise
--Run a long distance, slide the screen to the right to release the sprint
--Down jump can trigger jumping flowers

Download Play it Now!Enjoy this adventure game!

If you have any problem?
e-mail us: jialu19870906@gmail.com

เล่น Jungle Monkey Run - Banana Island ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Jungle Monkey Run - Banana Island