Age of War

Age of War

Chiến thuật | Max Games Studios

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 5 tháng 5, 2015

Tính năng trò chơi

The massively popular web game "Age of War" has been remastered for the best mobile experience.

Take control of 16 different units and 15 different turrets to defend your base and destroy your enemy.

In this game, you start at the caveman age, then evolve! There are a total of 5 ages, each with its own unique units and turrets. Can you advance faster than your enemy?

Ít lại Xem thêm

Chơi Age of War trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Age of War trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Age of War trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Age of War

  • Nhấn vào icon Age of War tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt