Tháp Pháo Hợp Nhất Thủ

Tháp Pháo Hợp Nhất Thủ

Trò chơi điện tử | mobirix

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 23 tháng 2, 2021

Tính năng trò chơi

Fun and exciting game with a touch of one finger!
Play the “Turret Merge Defense” now!

[Features]
# 16 different types of unique and special ability Turrets!
# 15 World Maps with over 1500 stages!
# Exciting battle against Boss monster that uses unique & powerful skill!
# Great rewards when you defeat a Boss or clear a stage!
# Experience special effects by engaging challenging combat with the same Turrets! # Challenge Mode!
# Great rewards when you complete Daily Mission and Achievements!
# Check out where you stand against users from all over the world! # Global Rank!

[How to Play]
1. Merge 2 same type Turrets!
- Install more Turrets by using the Gold obtained from battles!
- Recycle the Turrets that you don’t need any more. You can get Gold for them!

2. Collect Turret Pieces from battles or buy them from the Shop!
- You can use the Turret Pieces to level up the Turret.
- Turret effect will be upgraded when you level up the Turret.

3. Add special upgrade features to the Turret!
- 4 different types of upgrade effects can be set by using the Upgrade Card in [Menu > Upgrade].
- Upgrade Slot is unlocked when you clear a certain stage.
- You can get Card Pieces when you dismantle an Upgrade Card. Use the Card Pieces to upgrade a Card.

4. Engage in a thrilling battle against monsters in the Challenge Mode!
- Fight monsters with the same Turrets.
- Ally will receive special buff effects for the number of Normal stages cleared.[Homepage]
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552

[Facebook]
https://www.facebook.com/mobirixplayen

[YouTube]
https://www.youtube.com/user/mobirix1

Ít lại Xem thêm

Chơi Tháp Pháo Hợp Nhất Thủ trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Tháp Pháo Hợp Nhất Thủ trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Tháp Pháo Hợp Nhất Thủ trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Tháp Pháo Hợp Nhất Thủ

  • Nhấn vào icon Tháp Pháo Hợp Nhất Thủ tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt