Number Run 3D

Number Run 3D

Casual | MondayOFF

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 27 tháng 10, 2021

Tính năng trò chơi

You have never seen a runner game like this!
Plus and Run!

It is very simple and casual run game :)
...but HARDER than you think!

Fill up the water and avoid obstacles to reach the end

· · · · · · Game Feature · · · · · · ·

» Simply touch to play game
» Just play this game on your 10 minutes of free time :)

Developer - Best Hyper Casual Game Developer in South Korea

Ít lại Xem thêm

Chơi Number Run 3D trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Number Run 3D trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Number Run 3D trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Number Run 3D

  • Nhấn vào icon Number Run 3D tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt