Merge Master: Superhero Battle

Merge Master: Superhero Battle

Trò chơi điện tử | Great Hyper Games

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 10 tháng 5, 2022

Tính năng trò chơi

Prepare for becoming the next tatician! The enemies do enter your land with full of weapons, why do you still wait?

Let's reveal you military strategy. Collect and grow your superheroes, arrange them in the suitable place, and then fight against the enemies.

After your every winning, your rivals will change their strategy and evolve. Remember that the more your opponents evolve, the more powerful they are!

Therfore, optimizing your winning opportunity by:
- gaining more and more warriors,
- fusing warriors into gaint superheroes
- faster collect stronger level of superheroes
- deviding your hero in reasonable landing

Feature:
- Beautifull 3D graphics
- Easy control
- Become the strongest tactician
- 100% free game
- Exploit your potential talent

Are you ready to become the smartest strategy developer? Play now and become the champion!

Ít lại Xem thêm

Chơi Merge Master: Superhero Battle trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Merge Master: Superhero Battle trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Merge Master: Superhero Battle trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Merge Master: Superhero Battle

  • Nhấn vào icon Merge Master: Superhero Battle tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video
Bấm để cài đặt