ฟีเจอร์และรายละเอียด

Renovate and decorate your dream home by solving match 3 puzzles!
Help Dawson and Oliver renovate their home mansion as a present for their parents’ anniversary. Discover home memories and sweet family secrets while experiencing a warm and interesting home story.
Design new home furniture and decor by matching cute and colorful icons and challenging hundreds of match 3 levels. Everything is up to you!

Features:
* Express your creativity by designing and renovating different rooms styles.
* Explore the mansion and collect old sweet family photos.
* Watch how the characters live and react while renovating the mansion and living normal life.
* Challenge countless match 3 puzzles and dozens of game features for endless relaxing fun.

Play Dream Home Match for FREE, with optional in-game items for purchase. You can turn off the payment feature by disabling in-app purchases in your device’s settings.

เล่น Dream Home Match ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Dream Home Match