ฟีเจอร์และรายละเอียด

One of the most fun endless runner games! Players join Talking Tom and his heroic friends on a mission to run, get gold and rebuild the world! Playing this new action game will make anyone a true superhero!

★ ANYONE CAN BE A SUPERHERO: Talking Tom, Talking Angela and their super friends all have amazing unique superpowers that they can use while running! Players can also try using their high-tech superhero gadgets!

★ DEFEATING RACCOON GANGS: Besides collecting gold coins and avoiding obstacles, hitting raccoons will earn players some extra rewards!

★ RACCOON BOSS FIGHTS: Players can unlock Talking Angela, Talking Hank, Talking Ben, and Talking Ginger by saving them in action-packed Raccoon Boss fights!

★ RUNNING THROUGH AWESOME WORLDS: Players will fight the raccoons among skyscrapers, alongside tropical surf beaches, through Chinese-inspired villages, and in mysterious desert temples.

★ EXCITING STUNTS: In this fun game, each running world is a unique adventure. Players can dash and leap between rooftops, swing on cranes, and run along cruise ships, but they need to watch out for swimming pools!

★ RESCUING AND REBUILDING: Raccoons are destroying and polluting the world and it’s up to players to drive them away so that you can clean up and rebuild. Once each location is fixed up, it’s time to face the Raccoon Boss. After players defeat him, it’s on to the next running world! What’s it going to be? A surf beach? Or maybe a temple?

★ UNLOCKING SUPERHERO OUTFITS: Players can unlock heroic runner outfits piece by piece and customize each superhero. Dashing!

★ SPECIAL EVENTS: Explore new ways of playing, and complete missions to earn awesome rewards.

Players who love Talking Tom Gold Run and other running or superhero games are going to want Talking Tom Hero Dash in their collection too!

PLAY FOR FREE!

This app contains:
- Promotion of Outfit7's products and advertising;
- Links that direct customers to Outfit7’s websites and other apps;
- Personalization of content to encourage users to play the app again;
- YouTube integration to allow users to watch videos of Outfit7's animated characters;
- The possibility to connect with friends via social networks;
- The option to make in-app purchases;
- Items to purchase (available in different prices) using virtual currency, depending on the player’s progress; and
- Alternative options to access all functionalities of the app without making any in-app purchases using real money.

Terms of use: http://outfit7.com/eula/
EEA privacy policy: https://outfit7.com/privacy/eea/
US privacy policy: https://outfit7.com/privacy/
Rest of the world privacy policy: https://outfit7.com/privacy/
Customer support: support@outfit7.com

เล่น Talking Tom Hero Dash - Run Game ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Talking Tom Hero Dash - Run Game