ฟีเจอร์และรายละเอียด

Players run and chase the robber, exploring the fun endless running worlds of Talking Tom Gold Run! This cool running game is all about racing, jumping, dashing and getting an epic adrenaline rush in no time at all!

RUNNING ACTION: Players can have epic fun for free with this amazing endless runner! Chasing after the robber who stole the gold and unlocking new worlds is an incredible adventure! Who has what it takes to run through all the worlds and win? With enough running and racing, anyone can become the best runner there is. It’s time to go for gold! Players can also complete missions to get cool rewards!

ROBBER RUN AND CHASE: The sneaky raccoon thief stole the gold! Players can get the gold bars back and use them to build and upgrade amazing homes for Talking Tom and Friends! The finished homes will then unlock new worlds they can explore and go racing through! Let’s run for fun!

RACCOON BOSS: The big bad raccoon boss will try to stop players at any cost! They have to run and dodge obstacles and take down the robber’s truck in an awesome boss fight. Kicking chili bombs at him will make him give up eventually!

SPECIAL CHARACTERS: Players can run even faster and do cool tricks with the help of special characters! Princess Angela, Shark Hank and Super Tom to the rescue!

THE BEST ENDLESS RUNNING FUN IS IN TALKING TOM GOLD RUN!

This app is certified by PRIVO, an FTC Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) Safe Harbor. The app meets the requirements for compliance with COPPA. PRIVO is an independent, third-party organization committed to safeguarding children's personal information collected online.

This app contains:
- The possibility to use and connect with friends via social networks;
- The option to make in-app purchases;
- Alternative options to access all functionalities of the app without making any in-app purchases using real money (build progress, in-game functionalities, etc.);
- Promotions for Outfit7’s products, as well as advertising;
- Items to purchase (available in different prices) using virtual currency, depending on the player’s progress;
- Videos to watch starring Outfit7’s animated characters via YouTube integration; and
- Links that direct customers to Outfit7’s websites and other apps.

Terms of use: http://outfit7.com/eula/
EEA privacy policy: https://outfit7.com/privacy/eea/
US privacy policy: https://outfit7.com/privacy/
Rest of the world privacy policy: https://outfit7.com/privacy/
Customer support: support@outfit7.com

เล่น Talking Tom Gold Run ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Talking Tom Gold Run