ฟีเจอร์และรายละเอียด

☞ 공식 카페 ☜
https://cafe.naver.com/kotrl.cafe

▣ 게임 소개 ▣
인기 판타지 소설 '리그너스 대륙전기' 원작의 대작 RPG가 온다
인정받은 리그너스 세계관 안에서 펼쳐지는 액션 가득한 대서사시

▶ 웹 판타지의 전설, 대륙전기
- 원작 '대륙전기'의 스토리 기반
- 다시 돌아온 호와 시은의 이야기

▶ 판타지의 진수를 담은 MMORPG
- 경쾌하고 세련된 3D 액션의 진수를 경험하라!
- 퓨전 판타지의 화려한 그래픽으로 전투를 탈피하라!

▶ 위협을 피해 살아남아라!
- 쉴 틈을 주지 않는 무한 액션 콤보 스킬!
- 묵직한 한 방으로 몬스터를 제압하라!

▶ 레벨의 시대는 막을 내리고 육성의 시대가 왔다!
- 성장의 묘미, '탈 것 시스템'
- 비상의 기쁨, '날개 시스템'
- 협력의 재미, '동료 시스템'
- 파괴의 희열, '변신 시스템'

▶ 방대함, 그 차이를 느껴라!
- 최강의 적들을 제압하라! '던전 시스템'
- 무림의 최고를 증명하라! '대결 시스템'
- 공공의 적을 제거하라! '세계 보스 시스템'

-----------------------------------------


접근권한 안내

[필수적 접근권한]
전화
1. 이 권한은 해당 기기의 식별번호를 확인하기 위해 사용되는 권한입니다.
2. 개인정보는 수집하거나 사용하지 않습니다.

저장 공간
1. 이 권한은 게임 설치 및 업데이트 시 사용되는 권한입니다.
2. 기타 파일을 수정 또는 편집을 하지 않습니다.

카메라
1. 이 권한은 1:1 문의 이미지 파일 등록과 게임 내 프로필 등록용으로 사용되는 권한입니다.
2. 파일등록 외 다른 용도로 사용되지 않습니다.

마이크
1. 이 권한은 음성 채팅을 위한 음성 입력을 지원하기 위해 사용되는 권한입니다.
2. 통화 내용을 수집하거나 사용하지 않습니다.

[접근권한 철회 방법]

▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택

▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제

※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
※ 안드로이드 6.0 미만 버전을 사용하시는 경우에는 선택적 접근권한을 개별적으로 설정하실 수 없으므로 6.0 이상으로 업그레이드 하는 것을 권장 드립니다.

[주의사항]
필수적 접근권한 철회 시 리소스 중단 혹은 게임 접속 불가 현상이 발생할 수 있습니다.

-----------------------------------------
- 고객센터 연락처: 070-4658-9412
- 고객센터 운영시간: 10:00~13:00 / 14:00 ~ 18:30
- 고객센터 운영일: 월~금(토,일요일 및 공휴일 제외)
----
개발자 연락처 :
통신판매업 번호: 제2014-서울강남-01064호

เล่น 리그너스 대륙전기 ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด 리그너스 대륙전기