Block Puzzle

Block Puzzle

Câu đố | Block Puzzle Games 2018

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 9 tháng 11, 2019

Tính năng trò chơi

Block Puzzle is a classic and fun block game. This Block Puzzle has new combo mode.
When the energy value is full, it will cause the screen to shake and all the blocks will fall down, causing a new round of shaking.
Try it and you will love this block puzzle game.

FEATURES OF THE BLOCK PUZZLE
* Fun and new Block Combo Mode
* Cool blocks and block animations
* The game is automatically saved and you can replay it
* With Beginner's guide and suitable for all age
* More Game Modes and easy to learn
* No wifi needed
* No time limits
* Support leaderboards
* Completely free

HOW TO PLAY BLOCK PUZZLE
* The blocks can not be rotated
* Drag the block to fill block grid with full row or column
* Combo Mode - Accumulation of energy will shake the blocks
* Hexa Mode - Hexa grid bring more fun
* Bomb Mode - Exciting game mode,The Bomb will blast when bomb block becomes zero
* Classic Mode - Casual game mode, no time limits and you can replay it at anytime and anywhere


Please Enjoy This Block Puzzle Combo and you will love it.

Ít lại Xem thêm

Chơi Block Puzzle trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Block Puzzle trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Block Puzzle trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Block Puzzle

  • Nhấn vào icon Block Puzzle tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt