Race City

Race City

Thông thường | phoenixcityer

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 12 tháng 1, 2022

Tính năng trò chơi

How to play: Every time you synthesize a new car, you will get a special reward, and there is a chance to win the grand prize, join us together!

Ít lại Xem thêm

Chơi Race City trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Race City trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Race City trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Race City

  • Nhấn vào icon Race City tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt