300 Pounds Beauty Run

300 Pounds Beauty Run

Thông thường | PUZZLE STUDIO PTE. LTD.

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 20 tháng 1, 2022

Tính năng trò chơi

Is this just another ordinary runway game about love and revenge? Of course NOT!!! 300 Pounds Beauty Run will not only give you just the drama you are craving for, but also a real definition of beauty RUN! Show him "This ain't build your dream girl!" - Join this flash race, get glamour and treat yourself right.

Every size is true beauty - but sometimes to overcome the obstacles and reach the top, being balance is the key. Nothing is more important than getting enough energy and a healthy body. Burgers could give you high power energy, but other times, cucumber is necessary.

Don't be too serious! 300 Pounds Beauty Run is a suitable game for releasing your stress and having a good entertainment after a hard-working day.

HOW TO PLAY 300 POUNDS BEAUTY RUN
- Collect make up to get glamorous, get on the dance floor and show yourself!
- Eat hamburgers to get enough energy to push aside the obstacles, but sometimes cucumber is necessary to walk across the glass.
- Be strategic and get on the top - you deserve it!

Let's play 300 Pounds Beauty Run - Show your confidence and stay body positive!

Term of Service: https://puzzle.sg/terms-and-conditions/
Privacy Policy: https://puzzle.sg/privacy-policy/

Ít lại Xem thêm

Chơi 300 Pounds Beauty Run trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm 300 Pounds Beauty Run trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt 300 Pounds Beauty Run trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt 300 Pounds Beauty Run

  • Nhấn vào icon 300 Pounds Beauty Run tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt