ฟีเจอร์และรายละเอียด

Introducing Rewardable, a new app that provides you with quick and simple ways to earn extra money with your Android phone. If you are interested in making a few dollars while you shop or want to be compensated for giving feedback on a service, then Rewardable is the perfect app for you.


How does it work?
1) Download the app

2) Find tasks nearby and click “Complete Now” to start your task

3) Complete tasks to earn cash

You earn money for collecting data and providing insights on products, services and store conditions. Do as few or many tasks as you'd like. Successfully completing tasks builds your status resulting in access to more and higher paying tasks.


Compensation?
Generally, tasks will pay a few dollars all the way to $20 and take anywhere from 5 to 15 minutes. Task compensation varies by the complexity of the request. Bonuses will sometimes be given for social actions like sharing a product with friends.
Payments are distributed through either a linked GoBank or Paypal account.


Types of tasks?
Tasks range in scope and involve all types of information that can be collected on a smart phone (photos, product data, multiple choice questions, etc.)

Example 1: Record wait time at restaurant

Example 2: Photograph a promotion in-store

Example 3: Count the number of products on a shelf

Example 4: Rate the quality of customer service at a store

เล่น Rewardable ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Rewardable