Rise of Stickman

Rise of Stickman

Trò chơi điện tử | kshenggames@gmail.com

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 21 tháng 1, 2022

Tính năng trò chơi

You are the commander of an army and it is your duty to defend the town.
Enemy troops attacked and hired miners in towns to mine and obtain resources. Train your soldiers with the obtained Amethyst Ore.
Knights, archers, magicians, etc., reasonably match the arms to command the actions of the army to fight the enemy.
In a limited space, capturing the enemy's castle and defending our homeland is our ultimate goal.
Utilizing God-given skills can help you at critical times.
Offense or defense? Use your strategy and give the right order, Commander.

***Game Features***
---A wealth of arms, including knights, archers, soldiers, magicians, spearmen, etc.
---Spend ore to acquire skills, you can choose from a variety of skills, and ore can be obtained in the game

Ít lại Xem thêm

Chơi Rise of Stickman trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Rise of Stickman trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Rise of Stickman trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Rise of Stickman

  • Nhấn vào icon Rise of Stickman tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt