ฟีเจอร์และรายละเอียด

Hero Tycoon is a game that players play the superhero role to compete for resources. Players can choose the hero he likes at the beginning, get the territory and collect the resources to build the hero's exclusive house step by step.
Here are the rules for this game:
- After the player build a dedicated equipment cabinet, he can get the exclusive skills and equipment of the superhero he played, which will give a big advantage when compete for resources in the wild.
- The player who completed all the buildings first is the ultimate winner for this competition. Different heroes have different skills and equipment.

Download to play more interesting games.
If you have any reports or suggestions, please feel free to contact us via shaheolGZ@gmail.com

เล่น Hero Tycoon ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Hero Tycoon