ฟีเจอร์และรายละเอียด

Empires & Puzzles is a completely new take on RPG games, combining match-3 battles and building a mighty stronghold - topped with thrilling PVP duels. Join the battle now!

• Fight – Send your troops charging by making amazing combos!
• Build – Rebuild an immense war fortress!
• Collect – Summon hundreds of legendary heroes and mighty troops!
• Progress – Level up your army of unique heroes!
• Raid - Clash blades in intense PvP battles with players from around the world!
• Loot - Get rewarded for raiding enemies’ castles and crushing their armies!
• Craft - Learn powerful spells and craft magic weapons!
• Upgrade – Level up your heroes, castle, buildings and special powers!
• Farm – Gather valuable resources to boost your army and castle!
• Team Up – Fight mighty Titans with your Alliance!
• Discover – Open new worlds and dungeons while progressing through quests and legends of a main campaign!
• Amazing Graphics – Experience detailed monsters, fantasy creatures, epic loot, powerful heroes and visual effects in a majestic fantasy world!

This free fantasy game is a fresh take on role playing games (RPG), magic battlers, combining epic match-3 battles and base building of a mighty castle Stronghold – all that topped with thrilling PVP duels full of magic and action. Become a Hero now!

Follow us:
http://fb.me/EmpiresAndPuzzles

เล่น Empires & Puzzles: RPG Quest ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Empires & Puzzles: RPG Quest