ฟีเจอร์และรายละเอียด

Build your own team and establish your own super league! Recruit princess and gather a super team to fight the monsters invading your guild! Let them help you become a king/queen in our own guild! You should not only match the strongest hero bunch, but also assist them to break through themselves!

GAME FEATURES:

【Auto-Battle】
Summon pretty girls to battle! Those girls will fight automatically without tapping any key! Collect awards at anytime and anywhere. The bunch strength will UP UP UP! Get loot even while you’re offline, abundant surprise are waiting for you!

【Abundant Roles】
6 tribes are all available!
More than 200 cute girls with specific skills!

【Line Up Strategy】
Different professions and races, every role has her own advantages and characteristics;
Summon and dispatch as your will, combine your team strategically, and match as you wish!
Passing levels, collection, tasks, PVP and underground city …
Numerous contents are waiting for you!

【Guild Scramble】
Find your missing partners and challenge the boss invading your guild!
Guard your league at anytime! The guild resource scramble requires strength!

=SUPPORT=

Email us at princesssummoners@gmail.com

Do you want to know more about Summon Princess-Anime AFK SRPG?
Follow us on Facebook to get news, updates:
Facebook : PrincessSummoners

เล่น Summon Princess:Anime AFK SRPG ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Summon Princess:Anime AFK SRPG