ฟีเจอร์และรายละเอียด

【HOT FEATURES】
New titles frequently: Dating a hot CEO? Gender swapping? Strong girls who fight for their careers regardless of their looks? We have various genres of comics launched almost every day.
Offline reading: Every comic can be downloaded and read offline. Once Finish downloading, no matter when and where, your comics are just one tap away.
Recording your history: Forget which chapter you read last time? No worries. WeComics automatically record your reading history, so you can continue reading once you open it.
--------------------------------------------------------

【HOT COMICS】
The Master of Diabolism :
Adapted from a famous novel Mo Dao Zu Shi, the story took place in a Chinese realm of magic and cultivation. Two great sorcerers are on a journey to uncover dark mysteries related to one of their deaths in the past life. Would they succeed and truly find their happiness?

The Beautiful Wife of the Whirlwind Marriage:
If it wasn't because they accidentally spent a night together, Lin Che would never have married Gu Jingze, a man who appeared cold on the outside but was hot on the inside.

Cultivation Chat Group:
Holy electric cooker? Hunting monsters through online chats? It's a magical world in the 21st century!!

My Queer Love Story:
After a car accident, a handsome man called Wen Yi travelled to a realm where every man falls in love with him and try to win his heart.
--------------------------------------------------------

【FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA】

Facebook:https://www.facebook.com/WeComics
Instagram:https://www.instagram.com/wecomics_en/
Twitter:https://twitter.com/WeComics_Office
Web:https://m.wecomics.com/

Contact Us: support@wecomics.com

เล่น WeComics ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด WeComics