ฟีเจอร์และรายละเอียด

**** INTENSE GAME PLAY ****
Launch a fun, fast-paced 3D mobile gaming experience upon downloading this addictive FPS game. Strike fast and defeat enemies in this combat challenge. Collect ammo and HP pickups as you advance. The advantage will decrease though, as the number of enemies increases significantly. This ultimate battle offers the option to go at it hand-to-hand or with a range of melee and firearm weapons. The choice is yours. Choose your difficulty, earn power-ups by completing quick tasks and unlock levels on the mission map select.

**** SNIPER DEFENSE ****
Test your marksmanship in this exciting new mode, where you defend your tower against waves of enemies. They will be coming in left, right and center and you will have to spot them quickly and pull the trigger to stop them all.

Features:
Pixel cube graphics
Multiple levels to unlock and explore
Precision aiming
Radar map
Health meter
Multiple difficulty settings
Plenty of classic weapons to try

เล่น American Block Sniper Survival ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด American Block Sniper Survival