Impostor Bridge Race!

Impostor Bridge Race!

Casual | OneSoft Global PTE. LTD.

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 30 tháng 7, 2021

Tính năng trò chơi

Pave the way by collecting bricks to see who is the fastest one. Don't let others steal your bridge!

Have you ever wished to build a bridge? Try this collecting game! Enjoy a bridge-building race from rooftop to rooftop. Materials for bridges are spawned on the ground. Pick up tiles of your correct color. Watch out! You should dodge opponents stronger than you and attack the smaller ones to steal their brick. Don't let the big one push you down. Be the first to touch the championship trophy.
Simple and easy to play, but not easy to win.

🔥 GAME FEATURE 🔥
- Simple and funny io smasher game
- Impressive 3D graphics
- Multiplayer battle royale in io game
- Easy to control with only 1 finger

Download now for free! 💰

Ít lại Xem thêm

Chơi Impostor Bridge Race! trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Impostor Bridge Race! trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Impostor Bridge Race! trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Impostor Bridge Race!

  • Nhấn vào icon Impostor Bridge Race! tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt