ฟีเจอร์และรายละเอียด

Join millions of fans of the fantastically popular anime –“Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?”–in its first-ever fully-localized mobile RPG, Memoria Freese!

Memoria Freese transports you to the world of Orario where you can build your own powerful team to battle through a sprawling dungeon! Play in a dynamic timeline that changes everything from environments to character dialogue depending on the time of day you play!

Featuring:
●Level up your favorite characters and unlock new skills!
●An unparalleled mobile game adaption!
●Exclusive stories written by series creator Fujino Ōmori!
●Brand new costumes and character designs!
●Original voice actors from the anime!
●PVP battles!
●Dress up your favorite characters in unlockable special costumes!
●Create your own tactical team with your favorite characters!
●Explosive super attacks!
●Test your might with Normal, Hard, and Very Hard difficulty ratings!
●Gauge your strength progression in monthly challenges!

Join millions of players worldwide in this global mobile RPG sensation!
Unfamiliar with the Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?(Danmachi) story, or just curious about the hype?
Watch the anime on Crunchyroll today!

【Recommended System Requirement】
Android 4.4 and up (Min. 2GB of RAM, some devices are not applicable.)
※Please note that we will not be responsible for any issues occurring on devices that do not meet the recommended requirements.

Privacy Policy:
https://en.danmemo.com/privacy.html

Terms of Service:
https://en.danmemo.com/tos.html

Official Site:
https://en.danmemo.com

Watch the anime on Crunchyroll:
http://www.crunchyroll.com/is-it-wrong-to-try-to-pick-up-girls-in-a-dungeon

Follow us!

Memoria Freese:
Facebook: facebook.com/danmemoen
Twitter: @danmemoen

Crunchyroll Games:
Facebook: facebook.com/crunchyrollgames
Twitter: @playCRgames

เล่น DanMachi - MEMORIA FREESE ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด DanMachi - MEMORIA FREESE